วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2552

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้น
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และ บมจ.ซีพี ออลล์
จัด "ค่ายการ์ตูนวัฒนธรรมไทยสร้างสรรค์ยุวชน"
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
สอนเขียนการ์ตูนแก่เยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการ
"วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รวมน้ำใจผ่อนคลายทุกข์ใต้"
ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กรุงเทพฯ
ร่วมกิจกรรม "ถนนวัฒนธรรม" ที่ จ.ภูเก็ต
โดยจัดกิจกรรมเขียนการ์ตูนที่โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา
และพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกระทรวงวัฒนธรรม
จัดอบรมการวาดการ์ตูนแก่ครูศิลปะในแนวคิด "ครูการ์ตูนไทย หัวใจวัฒนธรรม"
ร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชนรักษ์งานศิลป์ ร่วมสร้างแผ่นดินปลอดยาเสพติด"
กับเยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ จ.ปัตตานี
สอนการเขียนการ์ตูนในกิจกรรมค่าย "เยาวชนไทย ต้านภัยเอดส์"
ที่ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม"ค่ายเยาวชนรักษ์งานศิลป์ ร่วมสร้างแผ่นดินปลอดยาเสพติด" ครั้งที่2
สอนวาดการ์ตูนและทำสื่อประชาสัมพันธ์ ที่ จ.ชลบุรี
ร่วมกับ บมจ.เซเว่นอีเลฟเว่นจัด
"ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน"
และ"วัยใส หัวใจการ์ตูน" ที่หมู่บ้านเด็กร่วมจัดฐานสอนศิลปะการวาดการ์ตูนในกิจกรรม
"การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน"
ณ โอเอซีส ซีเวิร์ล จ.จันทบุรีร่วมสอนวาดการ์ตูนใน "ค่ายรวมพล เยาวชนรักการอ่าน"
ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรีร่วมฐานกิจกรรม "การ์ตูนพาเพลิน" ใน "ค่ายเชี่ยวการอ่าน ชาญการเขียน"
ณ โรงเรียนจิตรลดา กรุงเทพฯสอนการ์ตูนแก่เยาวชน "ค่ายเยาวชนรักการอ่าน รักษ์สหกรณ์"
ณ บริเวณน้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่กิจกรรม "ค่ายครอบครัวสำหรับเด็กดาวน์ซินโดรม"
ณ ธาราพาร์ค แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูสอนศิลปะสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ"
ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ
ร่วมโครงการ "ค่ายครอบครัวเด็กที่มีความต้องการพิเศษ"
ณ วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101/1 กรุงเทพกิจกรรม "ครอบครัววาดการ์ตูน" ณ สวนรถไฟ กรุงเทพมหานครทำกิจกรรมวาดการ์ตูนกับเด็กๆ ในหลายๆ ชุมชน
วันเปิดโครงการ "บ้านหนังสือ" ของกรุงเทพมหานครร่วมกิจกรรมกับชมรมคนรักเขาใหญ่
และมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศน์ จ.ปราจีนบุรี
ในงาน "รำลึกช้าง" ที่เขาใหญ่ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเด็กรักป่า และอบต.กระโพ
ที่หมู่บ้านช้าง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การ์ตูนสีขาว"
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

1 ความคิดเห็น: