วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2552

ร่วมกับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด จัดค่ายการ์ตูน "วาดฝัน เติมสี ที่โรงไฟฟ้าราชบุรี"
ในบริเวณสวนนวราชบุรีรมย์ โรงไฟฟ้าราชบุรี
และ "ค่ายการ์ตูนหรรษากับโรงไฟฟ้าราชบุรี ณ ค่ายภาณุรังสี จ.ราชบุรี
ร่วมกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ที่โรงไฟฟ้าราชบุรี จ.ราชบุรีร่วมกับบริษัท โอลีน จำกัด จัดค่าย "วาดการ์ตูน รักษ์สิ่งแวดล้อม"
ที่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ร่วมกับบริษัท โอลีน จำกัด จัด "ค่ายการ์ตูน สร้างสรรค์คติธรรม"
ที่วัดใหม่หนองพะอง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาครร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิญี่ปุ่นในพิธีเปิด "นิทรรศการการ์ตูนแห่งเอเชีย"
ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดร่วมฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัยสึนามิที่ภาคใต้กับหุ่นยนต์ "อาซิโม"
และร่วมโครงการ "อาซิโม สวัสดีไทยแลนด์ทัวร์"ร่วมเป็นวิทยากรอบรมค่ายศิลปะ "Art for All"ร่วมกิจกรรมซุ้มการ์ตูนหรรษา ในงานวันเด็ก "มหัศจรรย์เด็กไทย รู้รักษ์...พิทักษ์โลก"
ณ ศูนย์การค้า MBK CENTERเป็นวิทยากรอบรมการวาดการ์ตูนในโครงการ TAM CAMP
และร่วมสัมมนา Thailand Animation & Multimedia 2005 (TAM 2005)กิจกรรม "ศิลปะในสวน" ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรางานวันเด็กแห่งชาติ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทราโครงการ "ศิลปินสอนศิลปะ" ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี
โครงการ"ค่ายศิลป์อยุธยาหรรษา" ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
ร่วมกิจกรรม "เรียนรู้ด้วยสื่อและการวาดการ์ตูน" ที่ TK PARK"การ์ตูนหน้าพระลาน" ที่คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร"การ์ตูนสร้างโลก" ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต "การ์ตูนสัญจร" ที่โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จ.กาญจนบุรีสอนวาดการ์ตูนที่โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมสอนวาดการ์ตูนที่โรงเรียนนนทรีวิทยาร่วมกับสมาคมอนุบาลศึกษาฯ และโรงเรียนสมาคมสตรีไทย
จัดอบรม "คุณครูวัยใสหัวใจการ์ตูน"
สอนศิลปะการเขียนการ์ตูนแก่ครูอนุบาลจากหลายจังหวัดร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
"วาดภาพระบายสีการ์ตูน" ที่โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา จ.ภูเก็ต
ร่วมกับ "กลุ่มรักครูเหม" จัดงานรำลึก "เหม เวชกร" ที่ศูนย์สังคีตศิลป์ ผ่านฟ้า
และ "100 ปี เหม เวชกร" ที่หอศิลป์จามจุรี จุฬาฯ
ร่วมกับมูลนิธิเด็ก ก่อตั้ง "สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก"ร่วมจัดทำปฏิทินภาพการ์ตูน และหนังสือการ์ตูน "เศรษฐกิจพอเพียง"
กับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ร่วมกิจกรรม "โรงละคอนนครบาล"กับกองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ
กับสมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
ร่วมกิจกรรม "แรลลี่รักสิ่งแวดล้อม" และสอนวาดการ์ตูน
ให้เยาวชน ที่ อ.บ.ต.บางสีทอง จ.นนทบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น